Bestuur

 

De Godelinde Schoolvereniging heeft een bestuur waarin de volgende ouders zitting hebben:

 

Algemeen bestuur:

Erik Langens voorzitter
Birgitte Jonkman-Pet secretaris
Ronald Ruhe penningmeester
Mireille Giesen-Onclin lid (schoolzaken en commissies)
Bart van Munster lid (gebouw)

Dagelijks bestuur:

Anita van Kesteren           (directeur, uitvoerend bestuurder)
​Marjolijn Lommen (adjunct-directeur, gevolmachtigde)