Het team is in het schooljaar 2020 – 2021 als volgt samengesteld:

Formatie 2020-2021 (2).docx

Vervanging ADV 
Groep 5: Annemarie ter Haar
Groep 8: Mieke De Zutter

Remedial teaching: Marjolijn Lommen: maandag en donderdag
Specialist begaafdheid: Fred Does

Intern begeleider: vacature

Vakleerkrachten
Gymnastiek: Michael Zandvoort
Beeldend vormen: Rieneke Boonman
Muzikale vorming: Irma van Dalen
Drama: Marjon Tichelaar
Dans: Sophia Kienhuis

Onderwijsondersteunend personeel
Conciërge:
Wilco Schuurman
Administratief medewerker: Monique Robbertsen: dinsdag en donderdag

Directie
Directeur: Anita van Kesteren
Adjunct directeur: André Sijtsma