Het team is in het schooljaar 2019 – 2020 als volgt samengesteld:

Formatie schooljaar 2019 - 2020 10 december 2019.docx

Vervanging ADV 
Groep 5: Annemarie ter Haar
Groep 8: Mieke De Zutter

Onderbouwcoördinator: Anita van Kesteren
Bovenbouw
coördinator: Renske Linnekamp
Remedial teaching: Marjolijn Lommen: maandag en donderdag
Specialist begaafdheid: Fred Does

Intern begeleider: Renske Linnekamp

Vakleerkrachten
Gymnastiek: Michael Zandvoort
Beeldend vormen: Rieneke Boonman
Muzikale vorming: Irma van Dalen
Drama: Marjon Tichelaar
Dans: Sophie Kienhuis

Onderwijsondersteunend personeel
Conciërge:
Wilco Schuurman
Administratief medewerker: Monique Robbertsen: dinsdag en donderdag

Directie
Directeur: André Sijtsma
Adjunct directeur: Anita van Kesteren