DirectieDe schoolleiding (het dagelijks bestuur) is belast met de uitvoering van het door het algemeen bestuur vastgestelde schoolbeleid op het gebied van onderwijs, organisatie, personeel, financiën, huisvesting en beheer.
Daarnaast noodzaakt de aanhoudende kwaliteitszorg in het basisonderwijs tot het doorvoeren van innovaties op onderwijskundig terrein.
Binnen de schoolleiding op onze school bestaat een duidelijke taakverdeling:
De directeur, Anita van Kesteren is vooral belast met integraal schoolmanagement en organisatie.
De heer André Sijtsma, adjunct-directeur, houdt zich onder andere bezig met de financiën.
Mevrouw Marjolijn Lommen beheert de leerling administratie met de daarbij behorende wachtlijsten voor verschillende groepen. Voor een intern begeleider is er een vacature. Anita van Kesteren en Marjolijn Lommen nemen deze taken momenteel op zich.