DirectieDe schoolleiding (het dagelijks bestuur) is belast met de uitvoering van het door het algemeen bestuur vastgestelde schoolbeleid op het gebied van onderwijs, organisatie, personeel, financiën, huisvesting en beheer.
Daarnaast noodzaakt de aanhoudende kwaliteitszorg in het basisonderwijs tot het doorvoeren van innovaties op onderwijskundig terrein.
Binnen de schoolleiding op onze school bestaat een duidelijke taakverdeling:
De directeur, André Sijtsma is vooral belast met integraal schoolmanagement en organisatie.
Mevrouw Anita van Kesteren, adjunct-directeur, houdt zich bezig met het onderwijskundig management en de leerling administratie, waaronder het beheer van de wachtlijsten voor de diverse groepen.
Mevrouw Renske Linnekamp is de intern begeleider en mevrouw Marjolijn Lommen is remedial teacher.