DirectieDe schoolleiding (het dagelijks bestuur) is belast met de uitvoering van het door het algemeen bestuur vastgestelde schoolbeleid op het gebied van onderwijs, organisatie, personeel, financiën, huisvesting en beheer.
Daarnaast noodzaakt de aanhoudende kwaliteitszorg in het basisonderwijs tot het doorvoeren van innovaties op onderwijskundig terrein.
Binnen de schoolleiding op onze school bestaat een duidelijke taakverdeling:
De directeur, Anita van Kesteren is vooral belast met integraal schoolmanagement en organisatie.
Marjolijn Lommen is de adjunct-directeur. Zij beheert de leerling administratie met de daarbij behorende wachtlijsten voor verschillende groepen.