Opvang buiten schooltijd

Wij onderscheiden bij opvang buiten schooltijd de tussenschoolse opvang, de voorschoolse opvang en de naschoolse opvang.

Tussenschoolse opvang

Het bestuur van onze school heeft hiervoor de Stichting TSO Godelindeschool opgericht. Deze Stichting organiseert het overblijven in samenwerking met de Stichting Kinderopvang Hilversum. Leerlingen die overblijven, lunchen in hun eigen lokaal in aanwezigheid van een begeleider of een leerkracht. Voor of na de lunch gaan de kinderen buiten spelen, waarbij toezicht gehouden wordt door begeleiders en/of leerkrachten.
In een korte informatiefolder kunt u lezen hoe de lunchclub (tussenschoolse opvang) is georganiseerd. U kunt de folder hier 
downloaden
De stichting TSO heeft een aparte ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, waarvan de dekking geldt tijdens de overblijfuren.


Voor - en naschoolse opvang

Er is gekozen voor opvang buiten het eigen schoolgebouw, bekende aanbieders zijn:
                 

                                    
                                                                        
                
Uit de peiling die gedaan is onder de ouders in Hilversum is gebleken de dat de behoefte aan voorschoolse opvang op onze school dermate klein is dat besloten is dat voorschoolse opvang niet realiseerbaar is.