Leerplicht


Een leerling van 4 jaar is nog niet leerplichtig. Zij mogen wel naar groep 1, maar moeten nog niet. Ook hoeven zij niet meteen hele dagen naar school, hoewel we dat wel op prijs stellen. Op de Godelindeschool wordt ook in de onderbouw lesgegeven op alle middagen, behalve de woensdagmiddag. Een leerling wordt leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de 5e verjaardag. 


AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE IN VERBAND MET LEERPLICHT


Elk kind in Nederland is vanaf zijn 5e verjaardag leerplichtig. De Godelindeschool registreert elke dag welke kinderen afwezig zijn.
Wanneer een kind niet aanwezig kan zijn moeten ouders/verzorgers dit voor schooltijd, met opgaaf van reden (telefonisch) melden. Is op school niet bekend waarom een leerling afwezig is, dan wordt dezelfde ochtend/middag contact opgenomen met de ouders/verzorgers.

Voor verzuim, verlofregeling en vrijstelling school verwijzen wij graag naar de schoolgids.