Meldcode huiselijk geweld


De Godelinde Schoolvereniging beschikt over een meldcode huiselijk geweld. Dit is sinds 1 juli 2013 wettelijk verplicht. De meldcode helpt de leden van ons onderwijsteam te reageren bij signalen van huiselijk geweld.Als u als ouder vermoedens heeft van huiselijk geweld bij een leerling dan kunt u zich altijd wenden tot de intern begeleider of de directeur van de school.

De meldcode beschrijft in vijf stappen wat de leden van ons onderwijsteam moeten doen bij vermoedens van geweld. Het protocol van de Godelinde Schoolvereniging is in te zien op school en in de schoolgids.

De stappen zijn:


Stap 1:
In kaart brengen van signalen.

Stap 2:
Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van stichting Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding.

Stap 3:
Gesprek met de betrokkene(n).

Stap 4:
Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd stichting Veilig Thuis raadplegen.

Stap 5:
Melding doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid en beslissen of de school zelf hulp kan bieden en/of organiseren.