De volgende vacatures staan open:

Geen.


De Godelindeschool Vereniging is een leuk en goed aangeschreven school in Hilversum. Er is een prettig schoolklimaat dat zich kenmerkt door enerzijds resultaatgericht onderwijs, anderzijds door het bieden van ontspanning, geborgenheid en veiligheid aan kinderen. Naast de cognitieve vakken wordt er veel aandacht gegeven aan creatieve vakken. Deze worden gegeven door vakleerkrachten. 
Gymnastiek wordt gegeven in de gymzaal die bij de school is gelegen. Alle groepen krijgen daar twee keer per week gymles. De gymzaal is recent verbouwd en beschikt over vele mooie faciliteiten.


De Godelindeschool heeft momenteel vakleerkrachten voor handvaardigheid, dans, drama, muziek en gymnastiek.