De volgende vacatures staan open:

Onderwijsassistent/leerkrachtondersteuner 0.4 wtf:


Vacature omschrijving
De Godelindeschool Vereniging is een leuk en goed aangeschreven school in Hilversum. Er is een prettig schoolklimaat dat zich kenmerkt door enerzijds resultaatgericht onderwijs, anderzijds door het bieden van ontspanning, geborgenheid en veiligheid aan kinderen.
Daarnaast vinden wij een goede samenwerking met zowel onze leerkrachten als onze ouders belangrijk. Dit doen we door korte lijntjes, persoonlijk contact en werken we op basis van wederzijds vertrouwen.

Welke eisen stellen wij:
• Je bent in het bezit van een diploma voor de functie onderwijsassistent;
• Je hebt vaktechnische kennis van leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning;
• Je kunt goed organiseren;
• Je kunt kinderen begeleiden bij het inoefenen van lesstof en vaardigheden;
• Je kunt leerlingen begeleiden en motiveren.
• Je hebt een ingebouwde antenne om hulpvragen van kinderen en leerkrachten te signaleren.

Wat ga je doen:
• Je verzorgt en begeleidt het inoefenen van de lesstof en/of vaardigheden van individuele leerlingen en (sub)groepen;
• Je houdt toezicht op leerlingen;
• Je begeleidt, signaleert en corrigeert (on)gewenst gedrag en bespreekt dit met de leerkracht.
• Je verricht algemeen onderwijsondersteunende taken;
• Je bereidt lesmateriaal voor op verzoek van de leerkracht;
• Je beheert en onderhoudt lesmateriaal en onderwijsmiddelen;
• Je neemt deel aan werkgroepen en levert een (organisatorische) bijdrage;
• Je gaat in gesprek met leerlingen over het inoefenen van lesstof en vaardigheden. Je kunt hun vragen beantwoorden;
• Je hebt contact met de leerkracht over bevindingen van leerlingen om deze te bespreken en je wisselt informatie uit.

Wat bieden wij:
• Inschaling volgens de onderwijssalarisschalen;
• Betrokken en gemotiveerde collega's;
• Een fijne werkplek.

Ben jij die enthousiaste onderwijsassistent/leerkrachtondersteuner die op onze school groepjes kinderen wil instrueren en begeleiden en de leerkracht wil ondersteunen, vind je het fijn om te werken in een team met gedreven leerkrachten en vind je het een uitdaging om met verschillende leeftijdsgroepen te werken?
Dan ben jij de collega die wij zoeken.

In
tern begeleider 0.4 wtf:

Elke dag op de Godelindeschool is bijzonder! Geen enkele dag is hetzelfde.
Hierdoor ontstaat veel variatie in je werk. De Godelindeschool hanteert hoge kwaliteitsnormen ten aanzien van het onderwijs. Dat komt o.a. tot uitdrukking in de zorg voor de leerlingen, de inhoud en organisatie van het onderwijs, de professionaliteit van de leerkrachten en de betrokkenheid van de ouders.

De Intern begeleider op de Godelindeschool heeft als taak de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid.
Daarnaast begeleid en coach je de (nieuwe) leerkrachten.
Jij zorgt ervoor dat onze kinderen de zorg krijgen die zij nodig hebben in samenwerking met leerkrachten en je houdt indien nodig contact met de ouders over de voortgang van hun kinderen en de benodigde zorg hierbij.

Als Intern begeleider kom je terecht in een inspirerende en professionele werkomgeving.
Wij hechten veel belang aan een leuke en gezellige sfeer. Open communicatie is hierbij een must.
Ben jij de IB'r naar wie wij opzoek zijn en heb jij de vereiste diploma's dan willen we je vragen om snel te reageren.