De volgende vacatures staan open:

Vakleerkracht gymnastiek 0,5 wtf
Vakleerkracht muziek, zzp, 5 uur


De Godelindeschool Vereniging is een leuk en goed aangeschreven school in Hilversum. Er is een prettig schoolklimaat dat zich kenmerkt door enerzijds resultaatgericht onderwijs, anderzijds door het bieden van ontspanning, geborgenheid en veiligheid aan kinderen. Naast de cognitieve vakken wordt er veel aandacht gegeven aan creatieve vakken. Deze worden gegeven door vakleerkrachten. 
Gymnastiek wordt gegeven in de gymzaal die bij de school is gelegen. Alle groepen krijgen daar twee keer per week gymles. De gymzaal is recent verbouwd en beschikt over vele mooie faciliteiten.


De Godelindeschool heeft momenteel vakleerkrachten voor handvaardigheid, dans en drama. We zijn op nog zoek naar twee enthousiaste vakleerkrachten voor gymnastiek en muziek. Neem voor informatie over de vacatures en de school contact op met de directeur van de Godelindeschool, Anita van Kesteren.