Luizencommissie


De commissie die helpt kinderen luizen- en netenvrij te houden, zodat hoofdluis zich niet verder kan verspreiden binnen de school.
 
Beschrijving van de commissie en doel:

De luizencommissie heeft als doelen:

  • ouders / verzorgers bewust maken van hun verantwoordelijkheid voor wat betreft het regelmatig controleren van hun kind(eren) en in het geval er luizen / neten aangetroffen zijn het behandelen van de kinderen om ze luizenvrij /netenvrij te krijgen

  • regelmatige controle van alle kinderen op de aanwezigheid van luizen / neten

  • het communiceren van bevindingen naar ouders / verzorgers

  • nacontrole van de kinderen waar luizen / neten aangetroffen zijn

  • het zorgen voor voldoende mensen om de controles uit te voeren

  • het beantwoorden van vragen en opmerkingen van ouders / verzorgers

 

Leden van de commissie:

De leden van de commissie zijn .......
De luizencommissie heeft als gezamenlijke taak om ouders / verzorgers te helpen hun kinderen luizen- en netenvrij te houden zodat hoofdluis zich niet verder kan verspreiden binnen de school.

Welke activiteiten organiseert de commissie?  

De luizencommissie werkt volgens een protocol waarin de werkwijze beschreven staat. In het kort komt het er op neer dat iedere woensdag ná een vakantie een groep ouders alle kinderen controleert. Zolang er onvoldoende animo is om teams van 5 personen per klas samen te stellen, wordt er gekozen voor een grotere groep ouders die samen alle klassen één voor één langs gaan om de overlast voor de leerkrachten te beperken. Ouders / verzorgers van kinderen waar luizen of neten worden aangetroffen, worden op de hoogte gebracht. Dinsdag ná de 'grote luizencontrole' worden alle kinderen waar luizen / neten aangetroffen waren, opnieuw gecontroleerd. Deze nacontrole wordt herhaald tot een eventuele uitbraak onder controle is. Ook wanneer er tussendoor meldingen zijn van luizen / neten worden kinderen gecontroleerd. De verantwoordelijkheid voor behandeling ligt geheel bij ouders / verzorgers.